Spotkanie z Wicewojewodą Bartoszem Brożyńskim w Szczecinie

Prezes ZO PZW w Koszalinie Tomasz Plewa wraz z Dyrektorem Biura ZO Sławomirem Połomskim spotkali się z Wicewojewodą Panem Bartoszem Brożyńskim. Omówione zostały bardzo ważkie i istotne kwestie dla funkcjonowania Okręgu PZW w Koszalinie. Między innymi omówiono problematykę zanieczyszczenia wód oraz oddawania w użytkowanie  obwodów rybackich. Rozmowy były bardzo merytoryczne i zapewne przyniosą pozytywne efekty. Pan Wicewojewoda ze zrozumieniem i atencją odniósł się  do poruszanych tematów.

Zdaniem przedstawicieli Okręgu PZW w Koszalinie te pierwsze spotkanie stworzyło możliwości do dalszej, owocnej współpracy.