Spotkanie z delegatami Okręgów PZW rejonu południowo – południowo-wschodniego i południowo-zachodniego

W dniach 22 i 23 czerwca 2024 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyły się, dwa kolejne spotkania przedstawicieli Prezydium ZG z delegatami Okręgów PZW z rejonu południowo-wschodniego i południowo-zachodniego. Obradom przewodniczył kol. Jacek Grobelny – Przewodniczący Komisji ZG ds. zmiany Statutu wraz Prezesem Zarządu Głównego – kol. Beatą Olejarz.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci z Okręgów PZW w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej, Chełmie, Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Nowym Sączu, Opola, Poznaniu, Radomiu, Wałbrzychu i Wrocławiu.

Spotkania były kontynuacją konsultacji w sprawie przygotowanego przez Komisję ZG projektu zmian do Statutu PZW. Omawiano na nim również sprawy Związku, a kol. B.Olejarz przedstawiła informacje dotyczące prac Zarządu Głównego od początku kadencji do chwili obecnej.  

Przewodniczący Komisji - Kol. J. Grobelny omówił projekt zmian do Statutu PZW. Projekt ten w po ostatnim spotkaniu, które jest zaplanowane na dzień 29 czerwca 2024 r. zostanie przesłany do Okręgów PZW w celu dalszych konsultacji. 
 

[MM]