Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Opłaty i składki PZW na 2014 rok

UCHWAŁA  NR  60/ZO/2013

 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 16.12.2013 r.

 działając na podstawie § 46, pkt 8 Statutu PZW

 

Postanowił :

 

W Uchwale NR 55/ZO/2013 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie ustalenia okręgowych składek na 2014 rok, w ust. III pkt. 2 wyszczególniającym uprawnionych do stosowania składki ulgowej I, dopisać tiret o treści: „ renciści i emeryci o dochodach poniżej 1000 zł brutto”.

Całość ustępu III brzmi następująco:

 

   III.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

1)          100 % ulgi

-         Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

2)         Składka ulgowa I 

-         młodzież ucząca się, studenci do lat 24 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

-         odznaczeniu złotą odznaką PZW

-         odznaczeni srebrną odznaką PZW

-         mężczyźni – po ukończeniu  65 roku życia.

-         kobiety – po ukończeniu 60 roku życia.

-         renciści i emeryci o dochodach poniżej 1000 zł brutto.

3)         Składka ulgowa II 

-         członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami,

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi.

4)         bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

-         młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2014 r.

 

-         współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  - warunek posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2014 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ.

skladki_2014_str1.pdf  Pobierz.

skladki_2014_str2.pdf  Pobierz.

skladki_2014_str3.pdf  Pobierz

1.jpg

2.jpg

3.jpg